Soľ

Toto malé, trojpísmenkové slovíčko, v skutočnosti nie je vôbec nenápadné. Je silným prvkom v našom živote. V tele, v kuchyni, v polemikách. Reč dnes bude o poslednom horeuvedenom prípade. Aj keď …